ຄວາມໄດ້ປຽບຂອງພວກເຮົາ

ຊ່ຽວຊານໃນການຜະລິດ,

ຜະລິດຕະພັນໄດ້ຖືກສົ່ງອອກທັງຫມົດໃນທົ່ວໂລກ.

ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ